Γνωριμία με το Πολύκεντρο

Ποιοί είμαστε

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με στόχο την επιστημονική υποστήριξη της πολυσχιδούς δράσης της ΑΔΕΔΥ.
 
Ο σκοπός του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός. Συγκεκριμένα επιδιώκει:
  • Την μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των Κοινωνικών Λειτουργιών του Κράτους.
  • Τη συστηματική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος. 
  • Την προαγωγή της συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας μέσα από διαρκή αναζήτηση και ανοικτό προβληματισμό. 
  • Συμβολή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Τελευταία Νέα

 
 

15.04.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Μέχρι 5-5-2014. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών/τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
 
 

15.04.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την θεματική ενότητα "Εκπαίδευση και ανάγκες εκπροσώπησης στο δημόσιο τομέα" στο πλαίσιο της Πράξης "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" στην πόλη των Γρεβενών (απόφαση 5η/13ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 14-4-2014).
 
 

02.04.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Μέχρι 15-4-2014. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών/τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
 
 

02.04.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την θεματική ενότητα "Εκπαίδευση και ανάγκες εκπροσώπησης στο δημόσιο τομέα" στο πλαίσιο της Πράξης "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" στις πόλεις Γρεβενά, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη και Μυτιλήνη (απόφαση 5η/11ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 28-3-2014).
 
 

ΚΑΝΕΠ | ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ | ΙΝΕ ΓΣΕΕ | ΑΔΕΔΥ | ΓΣΕΕ

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει πιστοποιηθεί
και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000